Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus

Projekti nimi
Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus

Rahastajad
Projekti toetab ESTDEV- Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus;


Projekti kestvus
01.08.2021 - 31.12.2022

Projektijuht
Ederi Ojasoo
ederi.ojasoo@gmail.com

Taust
Projekti eesmärgiks on viia maailmaharidusteemad Eesti äärealadele ning arendada arusaama, kuidas maailm ja meie kogukonna igapäevased teemad on omavahel seotud. 

Projektiga soovitakse suunata Peipsimaa kogukondi senisest enam pöörama tähelepanu targale tarbijakäitumisele ja vabatahtlikuna panustamisega maalimahariduslikesse tegevustesse. Projekti raames alustatakse koostööd organisatsioonidega, mis pole varem olnud maailmaharidusega seotud: nt küla- ja kogukonnaseltsid, samuti kohalikud (toitlustus-, toomis-) ettevõtted. Kuna koolid on sageli kogukondade liitjad, püütakse edastada maailmahariduslikku teavet  kohalikele kogukondadele läbi koolide ning seeläbi kaasata koolid boonusena rohelise kooli programmi ja sellenimelise märgise saamisesse

Erinevate kogukonna-ja noortefestivalide /kohvikute päevade jm avalike ürituste planeerimisel selgitatakse nende keskkonnasõbralikumaks muutmist ning kogukonna üritustel korraldatakse maailmaharidusteavitust (aktiivõppe meetodeid, audiovisuaalseid materjalid, veebiküsimustik). Toetatakse kogukondade omavahelist õppimist (sh. õppereisid)ning uute teadmiste rakendamist asutuste igapäevatöös ja avalike ürituste korraldamisel. Proejekt toetab ka maapiirkondade koolidele rohelise kooli programmiga liitumist.

Tegevused:
 • Projekti keskseks tegevuseks on maailmahariduslike teavitusürituste läbiviimine koostöös kogukonnaseltsidega, koolidega ja muude kohalike kultuuri ja hariduselu edendavate organisatsioonidega (nt noortekeskused) kaasates nii programmi kui ka ürituste korraldamiseks kohalikke omavalitsusi ja ettevõtjaid. Teavitusüritused kavandatakse ühe osana keskkonna või maailmahariduslikest teemapäevadest või kogukonnaüritustest.
 • Valmib veebipõhine viktoriinküsimustik maailmaharidusest.
 • Koostöös Tartu loodusmaja kontaktisikuga toimub rohelise kooli programmi teavitusürituse korraldamine. Korraldatakse rohelise kooli seminar.
 • Maailmahariduslike sammude blogi koostamine teemal kuidas muuta igapäevane toimimine /avalike ürituste korraldamine keskkonnasõbralikumaks.

 • Projektis osalenud koolide esindajatele korraldatakse maailmahariduslik õppereis Peipsimaale. 
 • Korraldatakse inspiratsiooni, innovatsiooni ja motivatsiooni päev, mis viib maaimaharidusliku õppereisiga kogukonnaentusiastid Lõuna-Eestist, Peipsi piirkonnast kui ka Türi kandist Türi kogukonnamajja Roheline Konn. Õppekäigu eesmärgiks on üheskoos mõelda, kuidas koolid ja maakogukonnad saavad targalt ja säästlikult oma elu korraldada.

 • Korraldatakse lõpuüritus Lõuna-Eestis aktiivsematele kogukonnaentusiastidele, KOV ja ettevõtjate esindajatele, et üheskoos mõelda, kuidas maailmahariduslikke tegevusi maapiirkondades ellu viia.
 • Keskkonnasõbralike ürituste planeerimisel juhindutakse Tartu loodusmaja poolt koostatud Keskkonnasõbralike sündmuste juhendist.

Toimunud üritused:
 • 02.03.2022 Seminar "Keskkonnahariduslikud õppematerjalid ja vahendid". Seminari kava on siin • Keskkonna- ja maailmahariduse edendajate õppepäev /tänuüritus 31.08.2022 Kolkjas Peipsimaa Külastuskeskuses
Ettekanded
Maarja-Magdaleena kooli maailmahariduslikud tegemised

 • 7. detsembril 2022  toimus huvilistele maailmahariduslik lõpuseminari/õppekäik Tartusse. Rääkisime maailmaharidusest ja tutvusime Tartu loodusmaja programmidega, kuulasime kuidas saab koolikööke keskkonnasõbralikumaks muuta ning vaatasime mida põnevat saab teha Paranduskeldris.

  Ettekanded:
  Avaettekanne
  Maailmapäevad Mustevee koolis

  • 20.12.2022 Keskskkonna- ja maailmahariduse teemaline arutelu ja kokkuvõttev ümarlaud. Ajakava.


Meediakajastused: