Moldova / Ukraina projekt

Projekti nimi: Integreeritud piiriülese veemajanduse ning avalikkuse kaasamise edendamine Moldovas ja Ukrainas Eesti kogemuse najal.

Projekti toetab:


Projekti kestus: November 2008 – veebruar 2010

Projekti koordinaator: Margit Säre, margit.sare@ctc.ee

Projekti partner:
Molodvas "ECO-TIRAS" International Environmental Association of River Keepers

Projekti kokkuvõte: Peipsi Koostöö Keskus on varasemalt mitmete projektide käigus tegelenud avalikkuse kaasamise ning piiriüleste veekogude haldamise küsimustega endise Nõukogude Liidu aladel. Antud projekt keskendub EL veeraamdirektiivi tutvustamisele, integreeritud piiriülese veehaldamise ning avalikkuse kaasamise edendamisele Dnestri jõe piirkonnas Moldovas ja Ukrainas, kasutades selleks Eesti spetsialistide kogemusi ja teadmisi.

Projekti tegevused:
1) Eesti spetsialistide visiit Dnestri jõe piirkonda detsembris 2008. Individuaalsed konsultatsioonid partnerorganisatsioonidega. Koolitus- ja õppematerjalide vajaduse väljaselgitamine.

2) Koolitusmaterjalide väljatöötamine sh
-  koostatakse aruanne EL Veeraamdirektiivi elluviimisest Eestis, õpitud kogemustest ja näidetest, mida võib kasutada piirüleste veekogude integreeritud veemajandamisel Moldovas ja Ukrainas. Vt. Veeraamdirektiivi rakendamisest Eestis (inglise keeles).
- koostatakse aruanne Euroopa Naabruspoliitika Instrumendist ja selle  võimalustest Moldovas ja Ukrainas. Vt.  "Euroopa Naabruspoliitika rakendamine Moldovas ja Ukrainas" (inglise keeles).

3) Koolitusseminari läbiviimine Moldovas 40-le Moldova ja Ukraina Dnestri piirkonna MTÜ ja KOV esindajale. Koolitus toimub 9.-10. märtsil 2009 ning lektoriteks on nii Eesti, Molodva kui ka Ukraina spetsialistid.
Vt. pressiteade
Vt. Peipsi Koostöö Keskuse eksperdi Gulnara Rolli ettekannet

4) Rahvusvahelise veepäeva tähistamine Dnestri jõe ääres 22. märtsil 2009.

5) Moldova ja Ukraina  MTÜde ja KOV-de esindajate keskkonnaharidusteemaline õppevisiit Eestisse 15.-19. juunil 2009.
Vt. pressiteade, ümarlaua kava


6) 30. septembril - 1. oktoobril toimus Odessas, Ukrainas rahvusvaheline konverents piiriülese Dnestri jõe haldamisest.
Projektijuht Margit Säre esines konverentsil ettekandega "Is integrated water resource management possible in managing transboundary waters? – The case of Lake Peipsi/Chudskoe"

7) Rahvusvaheline konverents Integreeritud ja piiriülesest veemajandusest EL uutes liikmesriikides ning EL naaberriikides. Konverentsil osalevad Eesti, Moldova, Ukraina ja teiste maade veespetsialistid. Konverents toimub Tartus, detsembris 2009.
Konverentsi uudiskiri

Projekti raames valminud raportid ja ettekanded