People with Nature

Projekti nimi: People with Nature. Promoting nature education as efficient mean of awareness raising

 Rahastajad: Euroopa naabrus - ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007 - 2013 ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

    


Arengu ja koostöö peadirektoraat EuropeAid vastutab ELi arengupoliitika väljatöötamise eest ning samuti programmide ja projektide kaudu abi andmise eest kogu maailmas.

Projekti kestus: aprill 2012 – september 2014

 Juhtpartner: Nature Conservation Agency, Meldra Lagenfelde (Läti)

Projektijuht: Sille Talve (sille@gravitas.ee)

Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht: Eeva Kirsipuu-Vadi (eeva@ctc.ee)


Partnerid: projektis on kokku 11 partnerit.
Eestist: Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Peipsi Koostöö Keskus
Lätist: Läti Looduskaitse Agentuur (juhtpartner), Loodusmuuseumi Toetajate Kogu, SA Gauja Rahvuspark, Dagda kohalik omavalitsus
Venemaalt: MTÜ Peipsi Järve Projekt (Pihkva), Sebeži Rahvuspark, Pihkva Andekate Laste ja Noorte Arendamise Regionaalne Keskus, Riiklik Loodusvarade Kasutamise ja Keskkonnakaitse Komisjon, MTÜ „Bioloogid Loodushoiu eest” St.Peterburgist


Projekti juhtkomitee liikmed:

Eestist: Ülle Kikas, Haridus- ja Teadusministeerium, nõunik (loodus- ja täppisteaduste hariduse valdkond)

Ulvar Käärt, ajakirjanik (Eesti Loodus)

Lätist:

Mr. Sandra Bērziņa, Läti Looduskaitse Agentuuri direktor
Ms. Inese Liepiņa, Läti Riikliku Hariduskeskuse keskkonnahariduse vanemkoordinaator
Venemaalt:

Mr. Viktor Musatov, juhataja, Federal Service for Supervision of nature management in the Pskov Region
Mr. Rustam Sagitov, juhataja, IUCN Russian National Committee


Projekti eesmärk: Rahvusvahelisel koostööl põhineva projekti peamine eesmärk on ühistegevuste kaudu tõsta inimeste teadlikkust säästvast arengust ja looduskaitsest Eesti-Läti-Vene projektipiirkonnas.
Projekti alleesmärgid on:
• tõsta laiema avalikkuse teadlikkust looduskaitse vajalikkusest ühiskonnas;
• luua keskkonnaharidust edendav koostöövõrgustik riiklike ja kolmanda sektori organisatsioonide vahel Eestis, Lätis ja Venemaal;
• vahetada kogemusi loodushariduse ja säästva arengu teemadel;
• arendada keskkonnahariduskeskusi – tugevdada nende suutlikkust, algatada uusi häid ettevõtmisi, kindlustada ligipääsetavus;
• rakendada keskkonnahariduses uusi meetodeid, mis aktiivsemalt kaasaksid inimesi ja pakuksid uusi teadmisi ja oskusi igapäevaseks eluks;
• harida õpetajaid ja loodushariduse spetsialiste, et kindlustada säästva arengu idee jätkusuutlikkus

Peipsi Koostöö Keskuse peamised tegevused:
• püsinäituse "Peipsi järve elu tuba" täiendamine uute ja mänguliste eksponaatidega


• Peipsi järve näitusest kaasaskantava versioon/ õppepäevadel kasutatava komplekti loomine

• näitusele "Peipsi järve elu tuba" ja Peipsi Koostöö Keskusele vahendite soetamine (esitlustehnika, eri väikevahendid) - televiisor ja DVD-mängija, dataprojektor, digimikroskoop ning 4 binoklit.

• 2 keskkonnaharidusspetsialistidele, juhendajatele suunatud koolituse ja 9 kooliõpilastele mõeldud õppepäeva läbiviimine (vt täpsemat infot projekti kalendrist)

• eri infomaterjalide ja õppeprogrammide koostamine:
Peipsi ja Narva jõe kaladega postkaardid leiad SIIT
Väljatöötatud õppeprogrammid koos töölehtega on leitavad SIIT

• osalemine projekti ühistegevustes - õppereisid Eestis, Lätis, Venemaal, lastelaagrite korraldamine, ühised nõupidamised, koosolekud, kogemustevahetused (vt täpsemat infot projekti kalendrist);
loodushariduskeskuste kontseptsiooni loomine - loe kontseptsioonidokumenti SIIT; projekti materjalidest käsiraamatu koostamine - loe inglisekeelset käsiraamatut või venekeelset käsiraamatut

Projekti kalender - sündmused, pressiteated, meediakajastused
Projekti infoleht nr 2 (inglise keeles, märts 2014)
Projekti infoleht nr 1 (inglise keeles, mai 2013)
11.-12.september 2014 projekti rahvusvaheline lõpuseminar Pihkvas.
Pressiteade
28.augustil 2014 projekti Eesti lõpuseminar Tartu loodusmajas. Seminaril osales üle 80 keskkonnahariduse spetsialisti, õpetaja ja juhendaja.
Päevakava ja registreerunud    Pressiteade
22.augustil 2014 Vecupites looduskeskuses Gauja Rahvuspargis Lätis lõpuseminaril osalemine, töötubade läbiviimine
17.augustil 2014 Põlvamaa Ökofestivali perepäeval näituse "Peipsi järve elu tuba" tutvustamine, keskkonnahariduslike tegevuste läbiviimine
16.augustil 2014 Emajõe festivalil näituse "Peipsi järve elu tuba" tutvustamine, keskkonnahariduslike tegevuste läbiviimine
13.juulil 2014 Lohusuu kalalaadal näituse "Peipsi järve elu tuba" tutvustamine, keskkonnahariduslike tegevuste läbiviimine
16.-20.juuni 2014 looduslaager Eesti, Läti ja Vene noortele Eestis, Ruusmäel, sh õppeprogrammi "Peipsi järv seljakotis" läbiviimine. Laagri peakorraldaja oli Tartu Keskkonnahariduse Keskus.
9.-11.juuni 2014 projekti töögrupi koosolek ja juhtkomitee kohtumine Lätis, Kemeri rahvuspargis
27.mail 2014 Peipsi teemaline õppepäev Miina Härma Gümnaasiumi õpilastele (2.klass), osales 26 õpilast koos õpetajaga
2.mail 2014 Peipsi teemaline õppepäev Luunja Keskkooli õpilastele (6.klass), osales 20 õpilast koos kahe õpetajaga
28.aprill 2014 Peipsi teemaline õppepäev Nõo Põhikooli õpilastele (9.klassid), kokku osales 42 õpilast koos 1 õpetajaga.
5.-6.märts 2014 koolitus "Väikerühmade juhtimine ja seikluskasvatus" Moostes õppepäevade läbiviijatele ja juhendajatele. Osalejaid oli kokku 15.
4.-5.veebr 2014 projektipartnerite töökohtumine Eestis (Tartus ja Peipsimaal)
11.okt 2013 õppepäev "Peipsi järve reisipäevik" Vaimastvere Kooli õpilastele
24.sept 2013 õppepäev "Peipsi järv elukeskkonnana" Laiuse Põhikooli õpilastele
16.-21.sept 2013 keskkonnahariduslik õppereis Venemaale
14.sept 2013 osalemine EL Koostöö Päeva tähistamisel Tähtvere spordipargis, laste rattarallil loodushariduslike tegevust läbiviimine
18.aug 2013 osalemine Ökofestivalil Rohelisem Elu perepäeval.
22.-27.juuli 2013 noortelaager Lätis
Noored uurivad rahvusvahelises laagris Läti loodust
10.-16.juuli 2013 keskkonnahariduslik õppereis Lätti, projekti töökoosolek
5.juunil 2013 esitleti Kasepääl käed-külge eksponaatidega täiendatud näitust Peipsi järve elu tuba
Näituse kohta leiate infot siit
4.mai 2013 Peipsi järve näituse talgud
13. ja 15.märts 2013 - esmaabikoolitus õppepäeva juhendajatele ja loodusgiididele Tartus. Osalejaid oli kokku 16.
12.-13.veebr. 2013 - projekti partnerite koosolek Staryi Izborskas, Venemaal
2.okt., 4.okt., 10.okt., 17.okt.2012 - õppepäevad "Peipsi järve reisipäevik", osalejad: Laeva Põhikooli 4.-9.kl, Kõrveküla Põhikooli 8.kl, Tartu Kommertsgümnaasiumi 3.kl, Miina Härma Gümnaasiumi 5.kl. Kokku osales 95 õpilast ja 10 täiskasvanut (nii õpetajaid kui lapsevanemaid).
25.-29.sept.2012 projekti partnerite keskkonnaharidusalane õppereis Eestisse
24.-25.sept.2012 projekti partnerite koosolek Tartus
23.-29.juuli 2012 - rahvusvaheline looduslaager Venemaal, Pihkva oblastis. Eestist sai motivatsioonikirjade alusel osalemisvõimaluse 10 noort.
Sirje Lemmiku artikkel "Lapse saavad loodusega sinasõbraks", Valgamaalane, 22.09.201226.-27.juuni 2012 - projekti avakoosolek Siguldas, Lätis
Juuni 2012 - pressiteade projekti kohta.

Käesolev lehekülg on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 rahalise abiga. Kodulehe sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.