Tagasi loodusesse

Projekt nimi: Õppevahendite väljatöötamine loodusõppeks kui efektiivne vahend kaitsealade kaitse korraldamisel

Projekti toetavad:
    

Projekti kestus: märts 2009 - veebruar 2011

Peipsi Koostöö Keskuse poolne projektijuht:
Marko Kohv,

Piret Pungas, piret.pungas@ctc.ee

Projekti partnerid:
Eestist Tartu Keskkonnahariduse Keskus (juhtpartner), Peipsi Koostöö Keskus, Keskkonnaameti Kagu regioon ning Lätit esindavad Gauja rahvuspark ja Kemeri rahvuspark.

Projekti eesmärk: toetada kahe riigi, Eesti ja Läti, piiriülest koostööd keskkonnahariduse edendamise kaudu märgaladel. Projekti kirjutamisel on silmas peetud, et planeeritud tegevused kataks võimalikult ulatuslikult ja mitmekesiselt erinevaid huvigruppe, kes märgaladega mingil moel kokku puutuvad.

Projekti tegevused:
Projekti jooksul toimuvad märgaladega seotud laste- ja perelaagrid; koostatakse töölehed iseseisvaks märgalade külastamiseks ja koolide tegevust püütakse hõlbustada märgaladega seotud õppevahendite soetamisega, mida on hiljem võimalik projekti partneritelt laenata. Mitme kavandatud õppepäeva jooksul on huvilistel võimalik spetsialistide käe all saada teada, mida ja kuidas soodes saab uurida. Projekti läbivat märgalade-teema olulisust rõhutame rahvusvaheliste vee- ja märgalade päeva korraldamisega. Samuti kantakse otsest hoolt lähimate veekogude eest kevadise koristustalgute käigus. Pisut müstilisemaks vahepalaks kirjutatakse kõigile huvilistele lugemiseks soodega seotud muinasjuturaamat ja oma panuse märgalade tutvustamisele saavad lapsed anda märgalade-teemalise kalendri fotovõistlusel ning lauamängu väljamõtlemisel. Kaks käsiraamatut luhtade ja soode teemal peaks muutma hõlpsamaks märgaladel omapäi matkamise.

Projekti sündmused:

28.01.2011 Projekti lõpuseminar Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskuses

Päevakava:

9.30 saabumine ja tervituskohv
10.00  avasõnad Janika Ruusmaalt, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse juhatajalt 
10.15 Projekti Tagasi loodusesse tutvustus (projektijuht Sille Talvetilt) 
10.50 Ettekanne "Semiootikuna looduses" Timo Maran ( Tartu Ülikooli )
12.00 Ettekanne "Loodusharidus ja looduskorraldusLätis" Erika Klavina (Kemeri NP Administration) Ettekanne on inglise keeles, tõlgib Rein Kuresoo.
13.00 - 14.00 lõuna
14.00 - 16.00 töö rühmades, kus tutvustatakse projekti materjale teemade kaupa. Iga osaleja saab valida 4 tutvustust allpool loetletud viiest.
*  Peipsi Koostöö Keskuse programmide tutvustus (Katrin Saart), ruumis 249 
* Keskkonnaameti programmide tutvustus (Margit Turb), ruumis Jõhvi 
* Läti (Gauja ja Kemeri rahvuspargi) õppeprogrammide, näituse ja keskuste tutvustus, ruumis Helme (Gauja ja Kemeri rahvuspargi esindajad, kes räägivad nii vene kui ka inglise keeles; vajadusel saab abi tõlgilt); 
* Mobiilse näituse Turbakohver tutvustus (Maris Kivistik), ruumis 186 
* Tartu Keskkonnahariduse Keskuse programmide tutvustus (Helle Kont), ruumis 191


15.12.2010 Ilmus uudiskirja "Tagasi loodusesse" kolmas number

23.09.2010 Muinasjuturaamatu esitlus Antoniuse Gildi Meistritemaja saalis KUTSE
25.05.2010 Ilmus uudiskirja teine number
4., 7. ja 11.05.2010 Kevadised õppepäevad märgaladel
23.-24.04.2010 - Loodusõppeprogrammide koolitus õpetajatele

18.02.2010 - Märgalade päeva tähistamise konkursil auhinnatud koolid
02.02.2010 - Rahvusvahelise Märgalade päeva seminar
02.02.2010 - Märgalade päeva konkurss
22.10.2009 - Pilootõppepäev Teringi rabasse
20.10.2009 - Pilootõppepäev Meenikunno rabasse
13.10.2009 - Pilootõppepäev Endla looduskaitsealal
30.09.2009-15.01.2010 - Loodusmängude loomise konkurss
21.09.2009 - Foto- ja joonistuskonkursi "Märka märgalasid" võidutööd selgunud
15.-19.06.2009 - Laste looduslaager Lätis
01.05.2009 - Foto- ja joonistuskonkurss "Märka märgalasid"
20.03.2009 - Veepäeva tähistamine; Veepäeva viktoriin

Projekti materjalid:


Taskuraamat "Saagem tuttavaks - soo"

 

Programmi ja töölehed:


Programmid vene keeles:
 
Programmid läti keelesProjekti uudiskirjad:


Trükised:
  • Sooteemaline muinasjuturaamat "Kalli ja Modrise soorännulood", autorid Piret Pungas, Indra Cekstere, Kristine Detkova, 2010
  • Kakskeelne 2010/2011 loodushariduslik koolikalender